Υπηρεσίες

Η συμβολαιογράφος κ. Κουρκούτη Χ. Κατερίνα στην Αθήνα παρέχει υψηλού επιπέδου συμβολαιογραφικές υπηρεσίες με ευθύνη και αξιοπιστία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει στο συμβολαιογραφείο της είναι οι ακόλουθες:

 ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Προσύμφωνο
 • Αγοραπωλησίες
 • Δωρεές
 • Γονικές Παροχές
 • Διανομές – Ανταλλαγές
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών
 • Προσωπικές και πραγματικές δουλείες

 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

 • Δημόσιες διαθήκες
 • Κατάθεση μυστικών / ιδιόγραφων διαθηκών
  Ανάληψη μυστικών / ιδιόγραφων διαθηκών
 • Αποδοχή κληρονομιάς

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συναινετικό Διαζύγιο
 • Σύμφωνο Συμβίωσης
 • Πληρεξούσια
 • Ανακλήσεις Πληρεξουσίων
 • Ένορκες Βεβαιώσεις
 • Πράξεις κατάθεσης εγγράφων για λήψη βεβαίας χρονολογίας
 • Πράξεις αναγνώρισεις τέκνων
 • Πράξεις για ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή
 • Απογραφές Θυρίδων Θησαυροφυλακείων
 • Καταχώρηση Πνευματικών Δικαιωμάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Παράσταση στις Γ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε

Σημείωση

Η αμοιβή (δικαιώματα και έξοδα) της συμβολαιογράφου, είναι αυτή που ορίζει ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωστοποιείται στον μελλοντικό πελάτη μόνο μετά από ανάθεση της υπόθεσής του.