Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δείτε παρακάτω τους χρήσιμους συνδέσμους, που προτείνει η συμβολαιογράφος κ. Κουρκούτη Χ. Κατερίνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Κυβέρνηση: www.government.gov.gr
Ανοικτή Διακυβέρνηση: www.opengov.gr
Βουλή των Ελλήνων: www.hellenicparliament.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού: www.minfin.gr
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Άρειος Πάγος: www.areiospagos.gr
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: www.nsk.gov.gr
Συμβούλιο της Επικρατείας: www.ste.gr
Ελεγκτικό Συνέδριο: www.elsyn.gr
Συνήγορος του Πολίτη: www.eopyy.gov.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: www.eopyy.gov.gr
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.ika.gr
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών: www.oaee.gr
Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων: www.tas.org.gr
Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών: www.tnomik.gr
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.): www.dsa.gr
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: www.hellenicnotaryassociation.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: www.dsa.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: www.dspeir.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση – Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: www.ktimatologio.gr
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας: www.okxe.gr
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τ.Ε.Ε.: www.tee.gr
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΕΑ: www.eea.gr
Υποθηκοφυλακείο Αθηνών: www.ypothath.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Εθνικό Τυπογραφείο: www.et.gr
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ: lawdb.intrasoftnet.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: www.europa.eu/institutions/inst/auditors/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΔΔΑ: www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?link=196&tabid=64
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: www.curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβολαιογραφίας: www.cnue.eu
Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων: www.notaries-directory.eu
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: www.un.org
Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας: www.wipo.int